Chương trình thực tập tốt nghiệp 2015

Chương trình thực tập tốt nghiệp 2015 dành cho các bạn sinh viên năm cuối Chương trình Lập trình ứng dụng iOS Lập trình ứng dụng Android Thời gian Khoảng 2 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 11/2015 Đào tạo fulltime tại công ty Đối tượng tham gia Sinh viên năm cuối ngành CNTT Có […] Read more

Oct, 31, 2015

0