Chương trình thực tập tốt nghiệp 2015

Chương trình thực tập tốt nghiệp 2015 dành cho các bạn sinh viên năm cuối

Chương trình
Lập trình ứng dụng iOS
Lập trình ứng dụng Android

Thời gian
Khoảng 2 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 11/2015
Đào tạo fulltime tại công ty

Đối tượng tham gia
Sinh viên năm cuối ngành CNTT
Có kiến thức nền tảng và tư duy về lập trình tốt
Đam mê về mảng lập trình ứng dụng cho điện thoại di động

Các bạn ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (Sử dụng mẫu của công ty đã đính kèm bên dưới) đến email nikmesoft@gmail.com. Tiêu đề email là TTTN2015

 

CV Nikmesoft
https://www.dropbox.com/s/48fsanqfyu4s9vx/CV_NIKMESOFT.docx?dl=0

 

Oct, 31, 2015

0